Šifrovač

Šifrování textu on-line

Loading …

© 2024 Boar-cz

(všechna práva vyhrazena)

UC:

Šifrování textu on-line

Šifrovaný text

Běžný text

Schránka je prázdná

znaků: {{znaku}}/{{max_znaku}}

Šifrovaný text

Běžný text

Zkopírováno

© 2024 Boar-cz

(všechna práva vyhrazena)

Máte otázku k této aplikaci? Kontaktujte nás

Šifrovač

Šifrování textu on-line

Vítejte v aplikaci

Před používáním Šifrovače, se nejprve seznamte s jeho používáním a přečtěte si podmínkami pro šifrování.

Seznámil jsem se s podmínkami pro šifrování a souhlasím s nimi.

© 2024 Boar-cz

(všechna práva vyhrazena)

Máte otázku k této aplikaci? Kontaktujte nás

Šifrovač

Šifrování textu on-line

Unikátní číselný kód (UC)

Zadejte šestimístný unikátní číselný kód pro šifrování (ve zkratce UC).

Zakázaný UC

© 2024 Boar-cz

(všechna práva vyhrazena)

Máte otázku k této aplikaci? Kontaktujte nás

Co je Šifrovač

Šifrovač je aplikace, díky které můžete textové zprávy předávat bezpečněji. Uživatelé si mohou pomocí této aplikace a Unikátního kódu (UC) předávat textové zprávy v šifrované podobě. Šifrovaný text je možné posílat například emailem, messengerem nebo smskou.

Návod:

 • Zvolte si UC = šestimístný unikátní číselný kód.
 • Do pole Běžný text napište zprávu, kterou chcete zašifrovat.
 • Zmáčkněte tlačítko Šifrovat.
 • V druhém okénku se zobrazí šifrovaný text, který pošlete osobě, pro kterou je zpráva určena (například emailem).
 • Příjemce zprávy po zadání stejného UC zmáčkne tlačítko Přehodit, následně vloží šifrovaný text do pole Šifrovaný text.
 • Příjemce zprávy zmáčkne tlačítko Dešifrovat a zobrazí se dešifrovaná zpráva od odesílatele.

Unikátní číselný kód (UC)

Unikátní číselný kód (ve zkratce UC) je kombinací šesti unikátních čísel. Díky těmto číslům je možné textovou zprávu zašifrovat a pouze s použitím těchto šesti unikátních čísel zprávu opět rozšifrovat.

Zakázané UC

Některé kombinace UC jsou zakázané kvůli bezpečnosti šifrovaných zpráv. Obvykle jsou to čísla v kombinaci stejná za sebou (například: 888, 111, 000) nebo čísla, která jsou postupová (například 123, 789, 210, 543). Dále číselné kombinace, které se opakují (například: 859 859, 763 763).

Otázky a odpovědi

Text mi nejde zašifrovat

Pokud nejde text zašifrovat, zpravidla se objeví okénko: Text nelze šifrovat. V tomto okénku je výpis nepovolených znaků, které je nutné odstranit. Tyto znaky z textu odstraňte. Po odstranění nepovolených znaků je možné text zašifrovat.

Šifrovaný text mi nejde rozšifrovat, proč?

 • K rozšifrování textu používáte jiný UC, než který byl použit k zašifrování textu.
 • Místo tlačítka Dešifrovat se mačká tlačítko Šifrovat, použijte tlačítko Přehodit, pro výměnu šifrování za dešifrování.
 • Do šifrovaného textu byl přidán znak, který tam nepatří (za přidaný znak, se považuje i mezera (klávesa Mezerník)) anebo zalomení řádku (pomocí klávesy Enter). Šifrovaný text začíná a končí znakem # (mřížka).
 • Ze šifrovaného textu byl odebrán znak. Šifrovaný text začíná a končí znakem # (mřížka). Pokud odeberete znak ze šifrovaného textu, šifra se rozbije.
 • Text byl šifrován vícenásobně a vícenásobné rozšifrování nebylo provedeno.

Přišel mi šifrovaný text a nemohu ho celý označit

Šifrovaný text se nezalamuje, a proto může končit někde ztraceně, mimo viditelnost okna některých aplikací. Označte šifrovaný text od jeho začátku, až po začátek dalšího řádku pod šifrovaným textem. Takto označený šifrovaný text zkopírujte a vložte do Šifrovače.

Přidání mezery anebo zalomení, před začátek a za koncem šifrovaného textu, ničemu nevadí. Šifrovač, sám prázdné znaky (mezery a zalomení řádku), před a za šifrovaným textem, automaticky odstraní. Je však nutné dávat si pozor, aby nebyl zkopírován mimo šifrovaný text, i další text, který k šifrovanému textu nepatří. Pokud se tak stane, text, který k šifrovanému textu nepatří, odstraňte.

Jak předat příjemci UC?

Ideální je, předat příjemci UC na kousku papíru. Pokud je příjemce šifrované zprávy nedosažitelný, předejte UC takto:

 • Pokud budou šifrované zprávy zasílány messengerem, zašlete mu UC emailem anebo smskou
 • Pokud budou šifrované zprávy zasílány emailem, zašlete mu UC messengerem anebo smskou
 • Pokud budou šifrované zprávy zasílány smskou, zašlete mu UC emailem anebo messengerem

Je možné zašifrovaný text rozšifrovat i bez UC?

Bohužel ano, toto je možné. Pokročilí programátor s vyšším IQ, může algoritmus šifrování prolomit. Více není možné sdělit, aby nebylo prozrazeno více než je nutné.

Je možné šifrovat bezpečněji?

Ano, je možné použít vícenásobné šifrování: dvojité, trojité atd.

Dvojité šifrování, návod pro pokročilé:

 • Běžný text zašifrujete poprvé.
 • Zašifrovaný text zkopírujete a vložíte jako Běžný text.
 • Takto vložený zašifrovaný text do pole Běžný text, opět zašifrujete. Tím je provedeno dvojité šifrování.
 • Příjemce takto zašifrované zprávy, musí vědět, že se jedná o dvojité šifrování a musí provést opačným postupem dvojité rozšifrování.

Aplikace Šifrovač

Aplikace Šifrovač je webovou aplikací od Boar-cz.

Aplikace je naprogramovaná jazyky: HTML 5, CSS 3, JavaScript ES6 a frameworkem Vue 3. K vytvoření šifrování bylo použito umělé inteligence, konkrétně robota ChatGPT.

Aplikace je zdarma a podléhá autorským právům.

Verze aplikace: 1.0

Co je nutné v aplikaci zlepšit: optimalizovat na výkon HTML, CSS, JavaScript a fonty.

Proč šifrovat text

Tak jako každý dům je možné vykrást, tak i každou textovou zprávu je možné zcizit. Můžeme se rozhodnout, jestli u svého domu necháme dveře otevřené do kořán, anebo si dům co nejvíce zabezpečíme. Čím více zabezpečovacích prvků, tím větší bezpečí a více nepříjemností pro lupiče. Šifrovaný text, můžeme považovat za další zabezpečovací prvek, další dveře, které musí lupič překonat k tomu, aby získal svůj lup. V našem případě text zprávy. Šifrování textu pomocí této aplikace zvyšuje bezpečnost zasílání textových zpráv.

Podmínky pro šifrování

Uživatel aplikace bere na vědomí následující skutečnosti:

 • Šifrovaný text je možné prolomit a není možné šifrovaný text považovat za 100 % bezpečný, je však možné šifrovaný text považovat za bezpečnější formu zasílání textových zpráv.
 • Boar-cz nenese zodpovědnost za prolomení šifrovaného textu a nenese žádné následky spojené s tímto prolomením.
 • Tato aplikace nesmí být zneužita k trestné činnosti anebo k protiprávnímu jednání.
 • Aplikace podléhá autorským právům Boar-cz.
 • Aplikace je zdarma a nesmí za její používání být požadován jakýkoli poplatek anebo služba.

Kontakt

V případě potřeby, můžete kontaktovat programátora pomocí emailu.

Níže je tlačítko, kterým zobrazíte email na programátora.

Zkopírováno

Do předmětu emailu programátorovi uveďte: Aplikace Šifrovač.

Počet kliknutí na tlačítko Šifrovat anebo Dešifrovat: 3

Text nelze šifrovat

Text není možné šifrovat, protože obsahuje nepovolené znaky.

Výpis nepovolených znaků: {{nep_znaky}}

Smažte tyto znaky, aby bylo možné text šifrovat.

Nahradit nepovolené znaky = odebrání všech nepovolených znaků a nazrazením těchto znaků znakem * (hvězdička).

Všechny nepovolené znaky byly nahrazeny znakem * (hvězdička).

Dešifrování není možné

Text není možné dešifrovat, šifrovaný text začíná a končí znakem # (mřížka).

Pokud šifrovaný text nezačíná a nekončí znakem # (mřížka):

 • Nejedná se o šifrovaný text.
 • Šifrovaný text byl seříznut (na svém začátku anebo konci).
 • Před anebo za šifrovaný text byl přidán znak, který k šífrovanému textu nepatří.

Zkontrolujte, zda jste nechtěli text šifrovat namísto dešifrovat.