Boar-cz

webové stránky

O webové stránce

boar-cz.info

Webová stránka Boar-cz webové stránky (dále jen webová stránka) je koncipována jako prezentační web programátora. Webová stránka, byla zaměřena především na výkon (rychlost načítání webové stránky).

Výkon web mobil
© 2024 Výkon webu na mobilu

Obecně o webové stránce

Člověk by někdy rád ukázal, co umí. Ale jak to udělat, aniž by o tom mluvil hodiny? Toto dilema programátor Boar-cz řešil, když chtěl ukázat co umím programovat. Jediné řešení bylo vytvoření tohoto prezentačního webu.

V tomto projektu byl kladen důraz na rychlost načítání webu a jeho koncepce tuto snahu odráží. Byla to výzva, protože až doposud byly webové projekty koncipovány tak, aby prostě vypadaly, jak mají. Téma rychlosti webu se plně projevilo až se schopnostmi, které již byly v určité vyšší kvalitě a byly doprovázeny změnou myšlení při návrhu projektu.

Webová stránka je bez frameworků stejně jako všechny webové projekty. Z důvodů, že programátora doposud žádný framework natolik neoslovil, aby ho používal. Frameworky dle jeho názoru zvyšují požadavky na načítání stránky (zpomalují načítání webové stránky) a doposud nemají nic co by programátor neuměl naprogramovat i bez nich.

Tento webový projekt ve svém souhrnu představuje:

 • samotného programátora
 • schopnosti programátora
 • nástroje na tvorbu webových projektů
 • mechanismy kontroly kvality webových projektů.

Závěrečná část webu je věnována prezentaci a bližšímu popisu samotných projektů, které programátor pod pseudonymem Boar-cz naprogramoval.

Programátor se zaměřil ve svých projektech na zobrazení celého svého dosavadního portfolia:

 • Prezentační weby
 • Webové články
 • Webové aplikace

Souhrn webových projektů obsahuje v celkovém kontextu všechny uvedené druhy webových stránek.

Výkon webu na PC
© 2024 Výkon webu na počítači

Poslání webové stránky

Posláním této webové stránky je ukázat schopnosti programátora Boar-cz jakožto front-end vývojáře. Tato webová stránka cílí na programátorské firmy, které by měli v úmyslu rozšířit svůj tým o dalšího člena. V současné době je kódování webů koníčkem programátora Boar-cz, ale s první solidní nabídkou, třeba právě od vás, se jeho koníček může proměnit v zaměstnání. Konec koncům není nad to, když  je práce koníčkem.

Sekundárně tato webová stránka slouží potencionálním zájemcům o vyrobení kvalitní webové stránky od programátora. Vyrobení kvalitního prezentačního webu, webového článku anebo webové aplikace, je náročná disciplína. Ovšem za solidní honorář, není problém vytvořit některý z uvedených druhů webů přímo na míru vašim potřebám.

Pokud by bylo vašim záměrem mít nového kolegu ve vašem programátorském týmu anebo mít vlastní webové stránky na přání, neváhejte nás kontaktovat.

Kvalita kódu
© 2024 Hodnocení kvality kódu webu

Budoucnost webové stránky

V této části bych rád napsal, že tyto webové stránky jsou ukončeny a dotáhlé k dokonalosti. Ovšem je zřejmé, že žádný webový projekt není dokončen a už vůbec nemůže být dokonalý. Vždy je co zlepšovat a na každém webu je třeba průběžně pracovat.

Už ve chvíli, kdy nějaký webový projekt dokončíme, máme v hlavě myšlenky, co by se dalo udělat lépe, co by bylo třeba opravit a kam dál projekt posunout. Není tomu jinak ani u tohoto projektu. Druhým dechem však musíme podotknout, že snažit se dotáhnou projekt k absolutní dokonalosti je cesta do pekla, ale to by bylo na samotnou kapitolu.

Budoucí vývoj webové stránky:

 • Layout webu rozšířit na šířku 2500 px
 • Udělat fotogalerii programátora (5 až 8 fotografii)
 • Zvážit možnost použití technologie AMP
 • Při více projektech udělat samostatnou stránku pro sekci Webové projekty
SEO test
© 2024 SEO webové stránky

Počet návštěv na homepage: 2