Noční VLK

Vítejte v aplikaci Noční VLK

Před používáním aplikace, si pečlivě přečtěte licenční podmínky.

© 2023 Boar-cz

(všechna práva vyhrazena)

Máte otázku k aplikaci? Kontaktujte nás

Test funkcí

Aby mohla aplikace Noční VLK bez chybně pracovat, musí být její funkce připravené.

  1. Ochrana před uspáním
  2. Závažná chyba: pokud není aplikace viditelně na obrazovce (alespoň z části), může dojít k uspání aplikace a aplikace nebude reagovat (nespustí se výzva k obchůzce a jiná upozornění). Mějte aplikaci spuštěnou tak, aby byla neustále viditelně na obrazovce Vašeho zařízení.
  3. Ukládání dat
  4. Závažná chyba: aplikace neukládá data na interní uložiště Vašeho zařízení. Důsledkem toho je, že se neukládají obchůzky a není možné aplikaci obnovit v případě, že se například nechtěně ukončí. Pokud aplikaci spouštíte z plochy Windows, zkopírujte ji do složky " C:\lokalni\ " a spouštějte ji z této složky.

© 2023 Boar-cz

(všechna práva vyhrazena)

Máte otázku k aplikaci? Kontaktujte nás

Test zvuku

Aby mohla aplikace Noční VLK upozorňovat na obchůzky, musí být slyšet zvuk.

Zvuk upozornění se právě přehrává.

Pokud slyšíte přehrávaný zvuk, pokračujte dále.

Pokud přehrávaný zvuk neslyšíte, zvyšte hlasitost zvuků ve Vašem zařízení, případně připojte reproduktory a zvyšte jejich hlasitost.

© 2023 Boar-cz

(všechna práva vyhrazena)

Máte otázku k aplikaci? Kontaktujte nás

Výběr velikosti okna

Výběr umístění aplikace na obrazovce vašeho zařízení.

© 2023 Boar-cz

(všechna práva vyhrazena)

Máte otázku k aplikaci? Kontaktujte nás

Aplikace Noční VLK byla spuštěna.

Aplikace Noční VLK byla spuštěna v novém okně (kartě). Současné okno (kartu), můžete zavřít.

Licenční podmínky

Aplikaci Noční VLK (dále jen: aplikace) mohou používat pouze příslušníci Vězeňské služby ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění pozdějších předpisů (dále jen: příslušník). Pokud nejste fyzickou osobou uvedenou v předcházející větě, aplikaci ukončete.

Příslušníkovi je zakázáno informace z aplikace předávat dalším osobám, mimo osoby, které jsou uvedené ve větě první. Tímto jednáním by příslušník mohl porušit mlčenlivost ve smyslu ustanovení §214 zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění pozdějších předpisů.

Aplikace ukládá data do zařízení ve kterém je spuštěna. Uložená data slouží pro obnovení funkcionalit, nastavení uživatele a fungování aplikace v režimu offline.

Programátor nenese zodpovědnost za škodu způsobenou používáním aplikace, chybou aplikace, špatným použitím aplikace a podobně. Používání aplikace je na vlastní riziko.

Před používáním aplikace, se její uživatel seznámí s návodem a funkcemi aplikace.

V případě, že má být aplikace použita tam, kde na jejím fungování závisí majetek, zdraví anebo život, musí být provedena nejprve zkouška bezchybnosti aplikace na konkrétním zařízení.

Aplikace je zdarma a volně šiřitelná v rámci resortu Vězeňské služby.

Pokud požadujete změnu licenčních podmínek, kontaktujte programátora.

Kontakt Boar-cz

V případě potřeby, můžete kontaktovat programátora pomocí emailu. Níže je tlačítko, kterým zobrazite email na programátora.

Do předmětu emailu programátorovi uveďte: Aplikace Noční VLK.

Email: